Nieuws

Ledenvergadering / Lezing Renée van Assema
 
Op 8 maart 2018, om 19.30 uur, is in ‘De Zonneparel’ de algemene ledenvergadering.
Na het huishoudelijk gedeelte van de Ledenvergadering houdt Renée van Assema, voormalig stadsecoloog, een lezing over ecologie en de relatie tussen dieren en planten in met name Het Waterwingebied.
Plaats: De Zonneparel (tegenover de Lidl, Wiekslag)
 
 
Vogel-zang-excursie
 
Op zaterdagmorgen 7 april 2018 om 06.30 uur start de Vogel-zang-excursie in Het Waterwingebied o.l.v. Kees Quaadgras.
Verzamelen bij de skatebaan/bruggetje aan de Van Randwijcklaan.
We hopen dat de vogels met hun gezang voor ons klaar zitten.
 
 
Folder Waterwingebied
 
Er is een nieuwe folder over Natuurpark Het Waterwingebied. De tekst is van Kees Quaadgras.
Alle leden hebben een exemplaar gekregen en in het voorjaar zal de folder op verschillende plaatsen in Amersfoort verspreid worden (VVV, Bibliotheek, Groene Stee, CNME, etc).
 
 
Verspreiding Nieuwsbrief 2018-1
 
De papieren versie van De Nieuwsbrief is eenmalig onder alle leden verspreid, samen met de nieuwe folder en een oproep tot betaling van de contributie 2018. De volgende Nieuwsbrieven zullen als vanouds voor een deel weer per email verzonden worden.
 
 
Contributie 2018
 
We vragen alle leden om binnenkort hun contributie 2018 te betalen.
Het bankrekeningnummer van de Vrienden is:
 NL78 ABNA 054.92.35.175 (t.n.v. Vrienden van Het Waterwingebied)
De contributie bedraagt € 5,00 (minimaal).

 

  

 Uitloggen