Nieuws

Convenant of Samenwerkingovereenkomst
 
Dinsdag 10 mei 's middags om 16.00 uur werd op het Grote veld in Het Waterwingebied ( zie ook Nieuwsbrief 2017-2) het nieuwe convenant tussen de gemeente en de Vrienden van het Waterwingebied  ondertekend. Namens de gemeente tekende wethouder M. Tigelaar. Van het bestuur van de Vrienden tekenden Kees Quaadgras en Roelie Norp. Bestuurslid Arjan Zwart was door omstandigheden verhinderd.
 
     
 
Dit convenant is de vervanger van de overeenkomst die 5 jaar geleden is gesloten.
Het initiatief voor dit en het vorige Convenant is genomen door Gemeentelijke afdeling Stedelijk Onderhoud en Beheer, tegenwoordig afdeling Leefomgeving.
Wij, als bestuur van de Vrienden van het Waterwingebied, zijn erg tevreden met deze samenwerking. Eenmaal per 14 dagen zitten we met de wijkopzichter en de uitvoerder groenonderhoud aan tafel om de lopende zaken te bespreken. Zo is de correcte uitvoering van het Groenbeheerplan een gezamenlijke verantwoordelijkheid van burger en bestuur.
 

 

Afscheid Riekje Hoffman

Tijdens de ondertekening van het convenant is een moment ingeruimd om nogmaals afscheid te nemen van Riekje Hoffman.
Tijdens de algemene ledenvergadering had Riekje, samen met andere bestuursleden al afscheid genomen. Als bestuurslid had Riekje veel contact met ambtenaren van de gemeente en met functionarissen van andere organisaties. Dit afscheid was bedoeld om deze 'buitenstaanders' de gelegenheid te geven van Riekje afscheid te nemen. Ook leden die niet op de ledenvergadering waren, kregen nog een extra mogelijkheid haar een hand te geven.
 
   

 

 
Als extra blijk van waardering voor haar langdurige en grote inzet voor het behoud van Het Waterwingebied heeft Riekje op het grote veld een boom geplant. In het plantgat is een koker aangebracht met de tekst dat Riekje Hoffman deze boom heeft geplant. Daarnaast wordt vermeld welke waardering de Vrienden hebben voor haar inzet.
 

 

Openlucht lunch

In De Hoef worden op dit moment bedrijfsgebouwen omgebouwd tot appartementen en een scholencomplex. In de plannen is een doorsteek naar Het Waterwingebied opgenomen (zie ook onze Nieuwsbrief 2017-1). Op 9 mei hebben wij betrokken ambtenaren en beleidsmakers uitgenodigd voor een openlucht lunch in Het Waterwingebied. Tijdens de lunch heeft Roelie Norp verteld over de geschiedenis van het gebied, over de bedreigingen ervan én over de laatste ontwikkelingen ervan tot een prachtig natuurpark. Daarnaast zijn de natuurontwikkelingen op basis van het Groenbeheerplan aan de orde gekomen.
 
 
Na de lunch hebben Kees Quaadgras en Roelie Norp met de 'plannenmakers' een wandeling gemaakt door het noordelijk deel.
De bedoeling ervan was dit deel te laten zien en te laten ervaren in de hoop dat dan nog duidelijker zal worden dat het rustgebied van dit natuurpark met zorg omgeven moet blijven. 
 

 
 
Nieuwe Entreeborden
Bij de ingangen aan de Liendertseweg, Hogeweg en bij de ingang van de natuurspeelplaats aan de Lageweg zijn door de Gemeente Amersfoort entreeborden geplaatst.
De borden heten u welkom in het Natuurpark Het Waterwingebied.    

 
 

 

Nieuwe website: 

Onlangs is de website vernieuwd. De vormgeving is gemoderniseerd. 
Door verschillende omstandigheden is de oude website lange tijd niet meer bijgehouden.

We hopen u nu weer tijdig en correct te informeren over zaken die van belang zijn voor het Waterwingebied en het behoud daarvan. 


 

Bestuurswisseling

Op de algemene ledenvergadering van donderdag 26 januari zijn Riekje Hoffman, Martha en Piet van der Doe en Ellen Akkermans afgetreden.

Voorzitter Roelie Norp bedankte hen voor het vele werk dat zij voor de vereniging hebben verricht. Ieder kreeg een oorkonde en een vogelvoertaart. Riekje Hoffman werd benoemd tot erelid van de vereniging. 

                  

Roelie Norp overhandigt de oorkonde aan Piet van der Doe.

    

 
Tijdens de vergadering zijn Marianne Koster-van Diest en Arjan Zwart als nieuwe leden van het bestuur gekozen.

 
  

 Uitloggen