ANBI gegevens

 

 Naam instelling

 Wereldwinkel Amersfoort

 RSIN

 8009.29.044.O.01

 Vestigingsadres

 Kamperbinnenpoort 1, 3811 AL Amersfoort

 Telefoonnummer

  033 465 74 28

 E-mail adres

 wwamersfoort(at)planet(dot)nl

 

Het document dat gepubliceerd wordt bij de ANBI status van Wereldwinkel Amersfoort vindt u op Wereldwinkels Nederland.

Doelstelling:

Actueel beleidsplan

Inleiding

Wereldwinkel Amersfoort is lid van Wereldwinkels Nederland, en bundelt zo haar kracht met andere Wereldwinkels. Samen vergroten ze de kansen voor onze producenten door fairtrade in Nederland te laten groeien, via onze winkels en daarbuiten.

Activiteiten

Wereldwinkel Amersfoort vergroot de kansen voor producenten, door fairtrade in Nederland te laten groeien, via de eigen winkel en daarbuiten. Ze onderneemt daarvoor de volgende activiteiten:
- verkoop en promotie van fairtrade cadeaus;
- het bevorderen van fairtrade buiten de Wereldwinkel, d.m.v. acties en campagnes;
- bijdragen aan het versterken van de fairtrade handelsketen, d.m.v. het lidmaatschap van de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels

Financiering

De inkomsten van Wereldwinkel Amersfoort bestaan uit de winst op de verkoop van fair trade producten, incidenteel uit subsudie, uit rente van kapitaal en alle overige inkomsten.

Beheer van het vermogen

Het bestuur is verantwoordelijk voor het beheer van het vermogen.

Besteding van  het vermogen

Het bestuur is gemachtigd om  maximaal 50% van de netto winst van het voorafgaande boekjaar te bestemmen voor doelen die niet met het beheer van de winkel te maken hebben, maar wel tot doelstelling van de vereniging behoren, mits het voortbestaan van de vereniging daarbij niet in het geding komt.

Samenstelling/Functies van het bestuur

Voorzitter:                              A. M.(Ria) Meijer

Secretaris:                             A.(AnnemarieWaanders 

Penningmeester:                   D.(Dity) Kamminga

Lid:                                         F.F.M. (Felice) de Haan-Elschot

Lid:                                         A.(Gonny) Koman-Snijders

Lid:                                         I.M.G.(Inge) Verweijen-Nederveen

Lid:                                         C.(Cassandra) Borgelt

 

                         
Beloningsbeleid

Wereldwinkel Amersfoort heeft geen personeel in dienst maar werkt met vrijwilligers. De vrijwilligers ontvangen een onkostenvergoeding voor gemaakte reiskosten.

Jaarverslag

Het jaarverslag kunt u bij ons aan vragen via: wwamersfoort(at)planet(dot)nl

Financieel jaarverslag Wereldwinkel Amersfoort

 

 
Copyright 2014-2019 Wereldwinkel Amersfoort